Kas palgata raamatupidaja või osta teenus sisse?

Arvetega tegelemine ning andemete korrashoid on arvatavasti üks olulisemaid osasid ettevõtte juhtumisest. Enamik firmajuhte teevad seda kas ise või palkavad kellelgi seda nende eest tegema. Head raamatupidajad on alati kõrgelt hinnatud just eelkõige oma kogemuse ning täpsuse tõttu. Millised on aga peamised aspektid raamatupidaja töös, mis on olulised suurepärase teenuse pakkumiseks?

Alustuseks peab ettevõte pidama arvet igapäevaste kulutuste üle, mis firmas tekivad. Professionaalne raamatupidaja on ekspert maksudokumentide ning arvete koostamisel ning vajaliku paberimajanduse ajamisel erinevate tehingute tegemiseks. On osa inimesi, kes on numbritega väga head, kuid teised, kellele need vaid segadust põhjustavad. Raamatupidamise juures on dokumnetatsiooni haldamine äärmiselt oluline, et ettevõte saaks töötada õige suunas ning kasumlikult.

Äriettevõtted ei pea tegelikult looma ning töös hoidma eraldi raamatupidamisosakonda igapäevaste arvete ning maksuinfoga tegelemiseks. Onlain raamatupidamisteenused suudavad kerge vaevaga täita teie igapäevased raamatupidamisteenuste vajadused ning seda vägagi mõistlike kulutustega. Need teenused pakuvad teile hästi organiseeritud andmebaasi, usaldusväärseid ning täseid finantsandmeid ning nende säilitamist. Need andmed võivad teile osutuda äärmiselt oluliseks, kui peate hakkama ette valmistama finantsplaani ning soovite saada konkurentsieelist teiste teie valdkonnas tegutsevate firmade ees.

Peamised eelised, mis kaasnevad onlain raamatupidamisteenuse kasutamisega on täpsus, hinna taskukohasus ning hästi organiseeritud andmebaasid. Need tagavad teile kõrgeima kvaliteedistandardi  ning pakuvad maksimaalset meelerahu. Üldiselt on kõikide nende teenuste hulgas ka klienditugi juhuks, kui peaks tekkima probleeme. Samas aga eelistavad suurem osa firmajuhte just enda firma asjadega kursis olevat professionaalset raamatupidajat ning rohkem isikustatud teenust.

Võib ju mõelda, et mis see raamatupidamine siis ära ei ole. Tõsiasi on, et tegelikult on raamatupidamine midagi hoopis rohkemat, kui igapäevastel rahaasjadel silma peal hoidmine ning tehingute dokumenteerimine. Vaja on koostada finantsaruandeid ning esitada dokumente maksuametile firma käibe ning kasumi jaotamise kohta. Tuleb väidata tehingute täpset arvu ning ka nendes sisalduvat detailsemat infor. Kõik äriettevõtted, valitsusasutused, mittetulundusühingud, investorid ja osanikud, maksuameti esindajad ning muud kasutajad nagu töötajad, ametühingud ning kliendid vajavad raamatupidamise teenust mingil ajahetkel. See on ka peamine põhjus, mis on raamatupidajad alati väga kõrgelt hinnatud ning nõutud.

Korralik raamatupidamisteenuseid pakkuv ettevõte suudab väga edukalt täita selliseid ülesandeid nagu eelarve haldamine, finantsandmete korrashoid, siseauditi läbiviimine ning loomulikult ka palkade arvestamine ning igapäevaste tehingute ja ülekannete haldamine koos arvete väljastamise ning sisestamisega. Raamtu pidajad peavad perioodiliselt tegelema ka maksude aruannete ning firma aastaaruannete koostamisega. Lisaks võib raamatupidajatest abi olla ka juhtkonna nõustamisel. Finantsandmete aruannete koostamine ning arhiveerimine on äärmiselt oluline igale ettevõttele, et saada ülevaadet firma hetkeolukorrast. Ettevõtte juht peab tihtilugu jälgima ka tootmiskulusid ning võrdlema neid sissetulekuga, et saada infot selle kohta, kas ettevõte töötab kasumis või mitte. Õiget statsitiliste meetodite kasutamisega saab raamatupidaja ka siin abiks olla ning anda nõu, kuidas tulevikus firmat efektiivsemalt tööle panna.